Header Ads

Kaynanayla oturmak boşanma nedeni


Daire, eşini kendi annesi ve babası ile oturmaya zorlayan kocanın bu davranışıyla ‘eşini terk etmiş sayılacağını’ ifade etti.

Kararda, “Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu halde terk sebebiyle boşanma davası açma hakkının kadına ait olduğu açık ve tartışmasızdır” denildi.

Davaya konu olan olayda, kocasının kendi ailesi ile oturmaya zorladığını ileri süren davacı kadın, evini terk ederek boşanma davası açtı. Başvuruyu inceleyen yerel mahkeme dava açılmadan önceki ayrılık süresinin ‘altı ay’ olması gerektiğini belirterek davayı reddetti.
Yerel mahkemenin kararının ardından dava temyiz edildi. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise olayda, tarafların kendilerinin seçtikleri bağımsız bir konutun bulunmadığını belirtti.

Bağımsız, ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, ‘eşini terk etmiş’ sayılması gerektiğini belirten daire, bu durumda terk edilenin davacı kadın olduğunu kaydetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu halde terk edilmiş olmak sebebiyle boşanma davası açma hakkının Türk Medeni Kanunu’nun 164’üncü maddesine göre terk edilen eşe (kadına) ait olduğunun ‘açık ve tartışmasız’ olduğuna karar verdi.
‘Konutu sadece koca seçemez’
Daire kararında ayrıca, “... terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır...” denildi.

Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin doğru olduğunun belirtildiği daire kararında, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle artık, ortak konutu seçmek münhasıran kocanın yükümlülüğünde olan bir husus değildir. Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Eşlerin birlikte seçtikleri bir konut bulunmadığına göre, ihtar geçersizdir. Davanın reddi, açıklanan gerekçe ile sonucu itibarıyla doğrudur.”
Yorum Gönder
Blogger tarafından desteklenmektedir.