Header Ads

Dünden bugüne yarına dünya kadınlar günü8 Martin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması, Uluslararası düzeyde kabul gören bir hal Alması 1970lere rastlasa da, bu tarihe kaynaklık eden olay ve dünya kadinlari Ortak bir gü n kutlama isteğinin gündeme Gelişi 1800lerin ortasını bulur. ABD New York kentindeki Cotton tekstil fabrikasında çalışan işçi kadınlar, 1800lü yılların ortalarından beri de daha iyi çalışma koşulları, emeklerinin karşılığında hak ettikleri ücret ve daha iyi yaşam için mücadele vermektedir. Ama bunca yıllık mücadeleye karşın elde edebildikleri pek bir hak yoktur. En sonunda, 8 Mart 1908 günü, haklarını alabilmek için son çare olarak Greve giderler. Müdahale ederler şekilde Ancak PATRONLAR bu Greve zalim bir. Greve giden kadınlar fabrika binasına kilitlenirler. PATRONLAR bu yolla Grevin başka fabrikalara sıçramasını engellemek isterler. Ancak beklenmedik bir şey olur ve fabrika yanmaya başlar. Ne yazık ki yangından fabrikada bulunan kadın işçilerden çok azi kaçarak kurtulmayı Başarır Yanan fabrikadan kaçmayı ve fabrikanın çevresine kurulmuş olan barikatları aşmayı başaramayan 129 kadın işçi yanarak ölür. Aynı yıl diğer endüstri kollarındaki kadınlar da mücadeleye devam ederler. Kadınların yürüttükleri mücadelenin temelinde seçme ve seçilme hakkı, günlük çalışma saatlerinin, koşullarının ve ücretlendirmenin yeniden düzenlenmesi gibi konular bulunmaktadır. Dünya Kadınlar Gününde bugün de ilk başlarda yapıldığı gibi eşitlik için, bağımsızlık için, politik haksızlıkların ortadan kalkması için, daha iyi yaşama ve çalışma koşulları elde edebilmek için ç alışılıyor. 


TÜRKİYEDE 8 MART KADINLAR GÜNÜ 

İlk kez 1921 yılında "emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlayan 8 mart, 1975 yılında daha yaygın olarak KUTLANDI ve sokağa taşındı. 

"Milletler Kadınlar On Yılı" programında Türkiye de etkilenmiş, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapılmıştır Birleşmiş. 1980 askeri darbesinden sonra dört yıl anılmadı 8 Mart. 1.984 tr itibaren her yıl çeşitli kadın Örgütleri tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. 

Kadınlar 80li yıllarda 8 Martı izinli yürüyüş ve şenliklerle kutlayamamışlarsa da, küçük gruplar mütevazi kutlamalarını sürdürdüler. 90lı yıllarda kadın kuruluşlarının sayı ve çeşitliliğinin artması ile beraber 8 Mart daha geniş bir katılımla kutlanılır oldu. 

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre; 

1. Dünyadaki işlerin% 66'sı kadınlar tarafından görülüyor. 
2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak% 10'una sahipler. 
3. Dünya'daki mal varlığının ise% 1'ine sahipler. 
4. Başka bir değişle dünyadaki işlerin% 34'ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin% 90'ına ve toplam mal varlığının% 99'una sahipler. 

Türkiye'den Rakamlar (Milliyet, 8 Mart 2001) 

1. Şehirlerde evli kadınların% 18'i, köylerde de% 76'sı eşleri tarafından dövülüyor. 
2. Kadınların% 57,7 'si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor. 
3. Aile içi suçların% 90'ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor 

Kadınlara özgü bir günün var olması düşüncesi ilk kez, 26-27 Ağustos 1910'da Kopenhag'da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında ortaya atıldı ve kabul edildi. Bir çok ülkede her yıl kutlanmaya başladı. İsveç'te 1912 yılından itibaren kutlanmaya başladı ise. 

Ancak ilk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde ama her zaman İlkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı tarafından olmuştur. 

İki dünya savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması Yasaklanan Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de kutlanılmaya başlamasıyla daha güçlü bir şekilde gü ; ndeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti. 
Yorum Gönder
Blogger tarafından desteklenmektedir.